Lappeenrannan Rutolan alueella Saimaan vanhaan lasku-uomaan on muodostunut kulttuurihistoriallisesti rikas ympäristö. Siihen kuuluvat esihistorialliset asuinpaikat, metsäteollisuuden uiton erityistarpeisiin 1800-1900-luvun taitteessa rakentama ylivientilaitos uittorakenteineen sekä toisen maailmansodan aikana rakennetun puolustuslinjan eli Salapalinjan vesistöihin tukeutuvat varustukset.
Salpalinja ja Rutolan ylivientilaitos ovat museoviraston valtakunnallisesti arvokkaiksi listaamia RKY-kohteita.
Saimaan Rovonlahden rannan ja Myllylammen välille tehtiin vuonna 1890 kaivanto, jota levennettiin 1900-luvun alussa. Myllylammen ja Kärenlammen välisessä 260 metrin maakannaksessa on 1890-1892 valmistunut tukkien siirron mahdollistanut ylivientilaitos. Rullaradan korvasi  1908-1909 rakennettu puinen uittokouru .
Vuonna 1933 E-G:n Tornator-lehti kirjoitti: "Jos sitten lähdemme kulkemaan tukin mukana Saimaasta Kymijokeen, on meidän mentävä ensiksi siihen paikkaan Rovonlahdella, mihin hinaajat jättävät nippukuormansa. Täällä hajoitetaan nipputooki siten, että kaksi nippuriviä irroitetaan päästä päähän asti. Tällaisen kapean nippurivin ottaa ylivientialuksen hinaaja-alus Hovinsaari ja kuljettaa Myllylammen rannalla olevan ylivientilaitoksen eteen. Myllylampi on ollut ennen kapean uoman kautta yhteydessä Rovonlahden kanssa ja uitto toimitettiin siinä irrallisena. Vuonna 1910 svennettiin tämä uoma, niin kutsuttu Telataipale - juuri siinä kohtaa, missä Lappeenranta-Mikkeli maantie leikkaa väylän, niin syväksi ja leveäksi, että hinaaja-alus voi kuljettaa kaksi nippuriviä käsittävän tookin suoraan ylivientilaitoksen eteen. Myllylammessa niput puretaan ja kettingit lastataan proomuihin takaisin Saimaan niputuspaikoille kuljetettaviksi. Ylivientilaitoksen edessä miehet vetävät sinkkien varassa riippusillalta tukit nostotranporteille, samalla he lajittelevat rampatukit eli ne jotka eivät kunnolla ui, syrjään."
Työmuistoja: Konemies käynnisti transportit ja niillä oli omat moottorit. Vesipumput kävivät jatkuvasti. Jos puut loppuivat luukut laitettiin kiinni. Tunnin välein konemies lisäsi vaseliinia koneeseen.  Työ ylivientilaitoksella oli raskasta ja päällevetäjillä kävi käsiin. Sanottiin, että kun toiset nahat ovat lähteneet, kädet alkavat kestää.
Löysejä oli kaksi päivälöysi ja iltalöysi. Päivälöysissä oli käynnissä kaksi transporttia ja töissä kahdeksan henkilöä. Tukkeja meni läpi 17 000 kpl. Iltalöysi käytti vain yhtä transporttia, jolloin meni läpi 7000-8000 tukkia.
Rampatukit vedettiin teloille ja vietiin autoilla Kotkaan. Ensin niitä ajettiin kuivattamatta, mutta ne liukkaina putoilivat kuormasta. Pehkujen avuilla niitä yritettiin pitää kuormassa, mutta Kotka kielsi sen. Sitten rampoja kuivateltiin kahsi viikkoa telojen päällä ennen kuormausta.

Nykyistä ylivientilaitoksen aluetta:
Taiteiden täplittämät rauniot 


Kurkistus sisätiloihin

Myllylamen puoli

Täysitiilinen muuntamo

Rännit Kärenlampeen juuri ja juuri erottuvat maastosta
Kärenlammen päässä rännin penger oli valettu betonista